Portal

Bij- en nascholing (CPION & SRNO)

Bij- en nascholing (CPION & SRNO)

Bij- en nascholing programma EISRA 2016- 2017

Inleiding

EISRA biedt naast haar reguliere opleidingsprogramma ook bij- en nascholing voor de Ayurvedic Technician en Ayurvedic Practitoner. EISRA heeft als eerste een HBO conform geaccrediteerde opleiding op Ayurveda gebied. Ons opleidingsinstituut biedt bij- en nascholing op maat voor de HBO opgeleide Ayurvedic Practitioner die zich wil ontwikkelen naar een Masterniveau.

Voor wie bestemd

 • Het MBK/psbk programma is voor iedere MBO/HBO opgeleide therapeut binnen de CAM sector toegankelijk.
 • Dit bij en nascholing programma is gebaseerd op de Plato Eindtermen wat betreft MBK en psbk en is geaccrediteerd door CPION.
 • De bij- en nascholing voor de HBO opgeleide Ayurvedic Practitioner is HBO conform door SRNO geaccrediteerd.

De inhoud

Het bij- en nascholingsprogramma gaat vooral in op de therapeutische vorming cq ontwikkeling van de Ayurvedisch behandelaar. Na aanmelding ontvangt de cursist lesbrieven met het benodigde materiaal per lesonderdeel. Het na- en bijscholing programma bevat de volgende onderdelen.

Therapeutische vaardigheden

Deze lessen worden gecombineerd met theorie en praktische vaardigheden.

 • Een programma van 2 dagen, waar praktische vaardigheden worden geoefend in het opstellen van 5 cliënt dossiers met Anamnese, diagnose en advies t.b.v. dossiervorming.
 • Een programma van 2 dagen, waar geoefend wordt in het opstellen van 5 Behandelingsplannen, hierbij wordt gebruik gemaakt van de dossiers die zijn opgesteld in het hiervoor vermelde lesprogramma.
 • Communicatievaardigheden , 2 dagen, het oefenen van communicatie vaardigheden in cliënt situaties.
 • Praktijkvoering, PR, financiën, administratie.1 dag

Het leren opstellen en bijwerken van een bedrijfsplan.

 • MBK (fysiek) Onderzoekvaardigheden + theorie, 2 DAGEN
 • Psbk : Psychologie & Psychiatrische ziektebeelden, 2 dagen
 • Farmacologie Westers &Ayurvedisch, 2 dagen theorie en casuistiek waarin de meest gebruikte Ayurveda kruiden (Dravya’s) worden behandeld.
 • Leerlijn onderzoek (Evidence informed), Les vaardigheden ontwikkelen in het opzoeken van Evidence based onderzoeksmateriaal.
 • Leerklas onderzoek , Minimaal 4x per jaar, Deze klas richt zich op het doen van concreet onderzoek.
 • Polsdiagnostiek 4 weekenden, In deze lessen wordt de polsdiagnostiek geoefend.

Rooster

Alle bij en nascholing lessen/ modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. Zie het lesrooster dat op de website onder het onderdeel bij- en nascholing staat.

Huiswerk

Voor alle lesonderdelen wordt huiswerk gemaakt ter voorbereiding van de lessen. Bij aanmelding ontvangt de cursist digitaal een lesbrief waar in staat vermeld hoe de cursist zich kan voorbereiden.

Certificering

Na afronding en het voldoen aan de lesopdrachten van een lesonderdeel, ontvangt de cursist een certificaat. In het lesrooster staat hoeveel dagen zo’n lesonderdeel behelst, Indien de volledige MBK/psbk cursus wordt gevolgd, moeten er tussentijdse examens worden afgelegd en heeft men na alle modules met een voldoende te hebben afgesloten, recht op het CPION diploma.

Kosten

De bij- en nascholing kost € 135,- per dag, dit is inclusief het nakijken van huiswerkopdrachten. Indien de volledige MBK/psbk cursus wordt gevolgd, wordt er korting verleend door de examen kosten niet apart in rekening te brengen.

Nadere Informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de Studiecoördinator van EISRA, Carla van Dijk via: carlavandijk@eisra.nl

 

EISRA | Ayurveda & Ayuryoga Opleidingen