Portal

Opleiding Medische Basiskennis

Opleiding Medische Basiskennis (HBO-Bachelor)

MBK/psbk (Medische Basiskennis/psychosociale basiskennis)

Opleiding Medische Basiskennis | EISRA biedt naast haar Ayurvedische opleidingsprogramma ook een aparte MBK/psbk Opleiding (HBO-Bachelor niveau), geaccrediteerd door CPION, het SRNO en het FONG. Deze op zichzelf staande opleiding voldoet aan de Plato Eindtermen en is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars waardoor je na afronding 100% voldoet aan de nieuwe eisen! Het MBK/psbk opleidingsprogramma is voor iedere MBO/HBO opgeleide therapeut binnen de CAM sector toegankelijk. Deze intensieve opleiding laat je op inspirerende wijze kennismaken met de medische basiskennis. Deze opleiding

Doelstelling MBK/psbk Opleiding:

 • Het biedt een waardevolle verrijking van reguliere medische kennis met betrekking tot de Anatomische en de Fysiologische constitutie van de mens;
 • U verwerft kennis en inzicht (complementaire benadering) over de meest voorkomende en belangrijkste ziektebeelden, ook de psychopathologie;
 • U leert om alarmsymptomen (de zogenaamde rode vlaggen) te herkennen, risico’s adequaat in te schatten, conform en professioneel te handelen;
 • U leert om de medische begrippen te verstaan en te gebruiken, zodat u kunt communiceren met behandelaars en potentiële verwijzers;
 • U leert uw Therapeutische vaardigheden verder te ontwikkelen.

De opleiding geeft u niet alleen kennis over de mens, maar ook over uzelf. U ontwikkeld de benodigde competenties (vaardigheden en attitude) die nodig zijn zodat u met gefundeerd zelfvertrouwen uw vak kunt uitoefenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor alle therapeuten, coaches of geïnteresseerde die in hun beroepsopleiding nog geen Medische Basiskennis hebben gehad. Ook mensen die therapeut willen worden, maar nog geen beroepsopleiding hebben gevolgd, kunnen eerst voor de opleiding Medische Basiskennis kiezen. Als minimale vooropleiding wordt HAVO of MBO vereist. De bedoeling is om uw kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk van uw therapeutisch handelen, zodat het een verrijking wordt voor uw persoonlijke en professionele leven. Ook daarin onderscheidt deze opleiding zich van anderen.

Voordelen & kenmerken van een CPION-geaccrediteerde Medische Basiskennis opleiding

 • Deze opleiding is ontwikkeld door ervaren regulier en complementair werkende artsen
 • Begeleiding door artsen en docenten uit het werkveld
 • Inschrijving in het abituriëntenregister van CPION, erkend door zorgverzekeraars
 • Interactieve lesdagen gebaseerd op de praktijk
 • Studiebelasting 40 ECTS, 1135 SBU
 • Binnen ongeveer 7 maanden kun je voldoen aan de aangescherpte eisen van de zorgverzekeraars.
 • Studieconcept met lagere examenstress
 • Inclusief toetsing en eventuele herkansing
 • Betalen in 4 termijnen mogelijk zonder extra kosten

Lesprogramma

 • MBK, 15 lesdagen (wordt in verschillende modules behandeld) 4 examendagen
 • Psbk: Inleiding in de Psychologie en Psychopathologie, 2 lesdagen, 1 examen
 • Praktische vaardigheden en casuïstiek 1 lesdag, 1 examen
 • Therapeutische vorming, 6 lesdagen, opdrachten en tentamen
 • Supervisie en intervisie, diverse momenten, zelf in te plannen
 • Juridische aspecten en ethiek

Kosten MBK/psbk Opleiding

 • Inschrijfgeld (EISRA): € 85,—
 • Collegegeld (EISRA) € 1715,—
 • De kosten voor de aanvraag van het diploma en registratie bij CPION bedragen € 135,—
 • Zelf aan te schaffen verplichte literatuur (zie verplichte literatuurlijst)
 • Hertentamen per periode/module: € 40,—

Verplichte literatuur:

Verplichte literatuurlijst MBK/Psbk:(Zelf aan te schaffen, zonder vrijstelling MKB/Psbk)
 1. Merck Manual Medisch Handboek (ISBN 9789031343003), 2e geheel herziene editie, 2005 – Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum. Auteur: M . H . Beers (hoofdredacteur).
 2. Anatomie en fysiologie van de mens (ISBN 9789006950953), 3e druk, 2007 – Uitgeverij: Thieme Meulenhoff. Auteurs: L . Grégoire, A . van Straaten-Huygen, R . Trompert. (4e druk is in aantocht docent geeft aan wanneer die gebruikt gaat worden!).
 3. Pinkhof Geneeskundig Woordenboek (ISBN: 9789031391219), 12e druk 2012 (ook digitale versie verkrijgbaar) – Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum. Auteur(s): J. J . E . van Everdingen (Red), A . M . M . van den Eerenbeemt (Red). Een vergelijkbaar geneeskundig woordenboek is toegestaan, in overleg met de docent.
 4. Klinische psychologie, Theorieën en psychopathologie (ISBN9789001400026), 2e druk – Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers. Auteurs: Van der Molen, Perreijn, van den Hout.

Nadere Informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot onze studiecoördinator, mevr. Carla van Dijk via: carlavandijk@eisra.nl

EISRA | Ayurveda & Ayuryoga Opleidingen