fbpx

Restitutie Studiegeld – EISRA

Wil je door persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) stoppen met je opleiding? Doe dan min. 2 weken van te voren een verzoek tot uitschrijving (mag schriftelijk of via mail), je ontvangt van ons dan een ontvangstbevestiging. Het studiegeld dat wordt gerestitueerd, wordt als volgt berekend; studiegeld € 2450,00 gedeeld door het aantal lesdagen (kosten per lesdag). Het aantal gevolgde lesdagen maal de kosten per lesdag wordt in mindering gebracht van het totale studiegeld en van het restbedrag wordt nog € 125,00 administratiekosten ingehouden.