fbpx

Bij- en nascholing

Wat levert na- en bijscholing op?

De meerwaarde die EISRA kan aanbieden op de standaard lessen van de reguliere Ayurveda opleiding. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit studiedagen die het voor de HBO opgeleide practitioner/ therapeut mogelijk maakt het vak up to date te houden en het optimaliseren van de kwaliteit van hun beroepsmatig functioneren als Ayurvedisch/natuurgeneeskundig therapeut. Het is waardevol omdat:

Persoonlijke meerwaarde:

  • Het is een belangrijk professionaliseringsinstrument dat de kennis en kwaliteit van de beroepsbeoefenaar aanzienlijk kan verhogen dan wel verdiepen.
  • Het biedt concreet ondersteuning bij werkvragen
  • Therapeuten kunnen hun werkthema als leervraag leren onderzoeken en nader uitwerken
  • Therapeuten kunnen vanuit verschillende hoeken/perspectieven oplossingen aangereikt krijgen of deze zelf nader onderzoeken
  • Therapeuten kunnen samen met collega’s hun kennis en kunde delen en uitbreiden

Bewijsstukken voor de beroepsvereniging
Alle opleidingen en cursussen in het kader van bij- en nascholing die EISRA aanbiedt, zijn door de SNRO geaccrediteerd op het HBO Bachelor niveau (volgens PAS en NA), CPION en de Plato Eindtermen. Per cursusdeel of cursusdag ontvang je een Certificaat van 1 punt per dagdeel. Deze punten kun je opgeven aan je beroepsvereniging, die 5 punten per jaar verwacht.

Wie behoort tot de doelgroep

  1. Na- en bijscholing geeft al aan dat je het ter aanvulling van je opleiding doet, in het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden.
  2. Het is nascholing van eerder afgestudeerde therapeuten/ practitioners, in het verdiepen van kennis en vaardigheden.
  3. Therapeuten die (nog) geen HBO opleiding hebben gevolgd, kunnen met deze na- en bijscholing hun praktische vaardigheden verstevigen eventueel ter voorbereiding op het alsnog volgen van een HBO opleiding.
  4. Studenten in het 4e jaar van de opleiding kunnen de bijscholing volgen wanneer zij dit geadviseerd krijgen door de studiebegeleider of een van de docenten om bepaalde vaardigheden nog eens extra te oefenen.

Tarieven
EISRA hanteert een dagtarief van tussen de € 99,00 en de € 135,00 voor een na- en bijscholing dag. De betaling dient na inschrijving voldaan te worden, maar uiterlijk een week voordat de (eerste) lesdag plaatsvindt. Wanneer men zich in een keer inschrijft voor meerdere lesdagen/modules kan er korting worden verleend. 

Opgeven voor deelname en nader informatie
Nadere informatie kunt u opvragen bij de Opleidingscoördinator Anand Mehta (an***@ag**********.com). Inschrijving en betaling van het cursusgeld gaat via het secretariaat. U kunt hiervoor bellen (070-3192546) of mailen naar EISRA (in**@ei***.nl)